• Reklam
  • Reklam
  • Reklam

5. Yargı Paketi kapsamında neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 1 Ekim ’de başlayacak.

5. Yargı Paketi kapsamında neler var?
15 Eylül 2021 - 18:16
  • Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 1 Ekim ’de başlayacak. 27. dönem 5. yasama yılında gündeme gelecek başlıklar arasında 5 ’inci yargı paketi de yer alacak. Yargı yılı açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle çalışmaların başladığını duyurmuştu:

Yeni bir yargı paketi için kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis ’in gündemine getirecekler.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Yeni yasama döneminde yargı paketinin gündeme geleceğini" ifade etti.

AK Parti ’nin çalışmaya başladığı yeni yargı paketi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın 2 Mart tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde atılacak adımların yer alması bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI TAKVİM HAZIRLAMIŞTI

Sputnik Türkiye ’den Osman Nuri Cerit haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan eylem planında yer verilen toplam 393 faaliyetin, 285 ’i süreli,108 ’i ise niteliği gereği sürekli olarak öngörüldüğü belirtildi. Adalet Bakanlığı ’nın takvime bağladığı 285 süreli faaliyetten 1 ay içinde 6 ’sının, 3 ay içinde 40 ’ının, 6 ay içinde 84 ’ünün, 1 yıl içinde 131 ’inin, 2 yıl içinde ise 24 ’ünün gerçekleşmesi hedeflendi.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan takvim kapsamında ilk 3 içerisinde atılması gereken adımlar 4 ’ncü yargı paketi ile meclise getirilmişti. Meclis tatile girmeden önce kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın hazırlıklarına başlandığını açıkladığı 5 ’inci yargı paketinde de ağırlıklı eylem planının 6 ay içerisinde hayata geçirilmesi ön görülen adımların yer alması bekleniyor. Bu adımlar içerisinde yasa ile düzenlenmesi gereken başlıklar 5 ’inci yargı paketinin temelini oluşturacak.

6 AY İÇİNDE ATILACAK ADIMLAR

Adalet Bakanlığınca eylem planın ilk 6 ay içerisinde hayata geçirilecek düzenlemeler arasında şunlar yer alıyor:

Hâkim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanacak.

Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilecek.

Yargı mensuplarına sürekli ve zorunlu eğitim getirilecek.

Adalet Bakanı ’nın, hâkimleri başka bir yargı çevresinde geçici olarak yetkilendirebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak.

Uzun yargılama ve gerekçesizlik nedenler hâkimlerin terfi ve disiplin incelemelerinde dikkate alınacak.

Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması yükseltilecek.

Şiddet mağduru kadınlara avukat tayin edilecek.

Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarının çocuk dostu olacak şekilde tasarlanması, duruşmalara cübbesiz katılım sağlanacak.

Spor tahkim kurullarının yapısı güncellenecek.

İnsan ticaretine ilişkin suçlar gözden geçirilecek.

İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi tanınacak.

Bozma kararı verilen dosyaların, öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacak.

İdari davaya katılanların tek başına kanun yoluna başvurabilmesi sağlanacak.

Avukatların tasdik ettikleri belgelerin, adli ve idari merciler tarafından işlemlere esas alınması sağlanacak.

Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik kısıtlama kararlarına üst süre sınırı getirilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve müsadere kurumu gözden geçirilecek.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler gözden geçirilecek.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları ’nın yapısı güncellenecek.

Borçluya haczedilen malını satma imkânı getirilecek.

İcra takip sürecinde taraflara yansıyan maliyetler azaltılacak.

Tapu siciline konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda erişime sunulması sağlanacak.

Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası sağlanacak.

Çalışanlara kendi dini bayramlarında izinli sayılma imkânı sağlanacak.

Hükümlü ve tutukluların açık görüş sürelerinin uzatılması sağlanacak.

Engelli öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barındırılması sağlanacak.

Hâkim ve savcıların teftiş sisteminin etkinliği attırılacak.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yeniden düzenlenecek.

İnsan hakları dersin, hukuk fakültelerinde zorunlu hale getirilecek.

Hâkim ve savcı adaylarına “Staj Eğitim Merkezi” belirlenecek.

Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi ’nin bilinirliği sağlanacak.

Uyuşturucu suçlarında beş yıl süreli “bağımlılık takip modeli” getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında anne-çocuk ünitesi oluşturulacak.

Adliyelerde “Halkla İlişkiler Büroları” oluşturulacak.

Şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi güncellenecek.

“E-duruşma” uygulaması yaygınlaştırılacak.

Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları bakımından ihtisas mahkemeleri kurulması sağlanacak.

Ticari hayatın yoğun olduğu il ve ilçelerde ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri kurulacak.

Hâkimlerin tayinlerine esas bölge sistemi yeniden düzenlenecek.

Yargıda belirli unvanlı görevler için asgari kıdem şartı getirilecek.

Noterlik işlemlerinde dijital dönüşüm olacak.

Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulacak.

Yabancılara yönelik hazırlanan şüpheli, sanık ve mağdur hakları formları yaygın dillere tercüme edilecek.

Erdoğan'dan yeni yargı paketi açıklaması

4. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

 

Bu haber sizlere www.haberfull.com farkıyla sunulmuştur. Haberfull Dolu Dolu Haber...

Kaynak: https://www.finansgundem.com/haber/5-yargi-paketi-kapsaminda-neler-var/1601705

  • Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum